پوزه داعش را در چند ماه آتی به خاک می‌مالیم

Home / پوزه داعش را در چند ماه آتی به خاک می‌مالیم

پوزه داعش را در چند ماه آتی به خاک می‌مالیم
رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه درحال به‌زانو درآوردن داعش هستند، گفت: ریشه‌کن کردن داعش در چند ماه آینده محقق می‌شود.

پوزه داعش را در چند ماه آتی به خاک می‌مالیم

رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه درحال به‌زانو درآوردن داعش هستند، گفت: ریشه‌کن کردن داعش در چند ماه آینده محقق می‌شود.
پوزه داعش را در چند ماه آتی به خاک می‌مالیم