پوتین به ایتالیا سفر می‌کند

Home / پوتین به ایتالیا سفر می‌کند

پوتین به ایتالیا سفر می‌کند
سخنگوی کاخ کرملین از سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور روسیه به ایتالیا خبر داد.

پوتین به ایتالیا سفر می‌کند

سخنگوی کاخ کرملین از سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور روسیه به ایتالیا خبر داد.
پوتین به ایتالیا سفر می‌کند