پشت پای ترامپ به مکرون

Home / پشت پای ترامپ به مکرون

پشت پای ترامپ به مکرون
رئیس‌جمهور آمریکا در برهه فعلی و در زمان تشدید اعتراضات داخلی علیه مکرون، به فکر انتقام‌گیری از رئیس‌جمهور جوان فرانسه است.

پشت پای ترامپ به مکرون

رئیس‌جمهور آمریکا در برهه فعلی و در زمان تشدید اعتراضات داخلی علیه مکرون، به فکر انتقام‌گیری از رئیس‌جمهور جوان فرانسه است.
پشت پای ترامپ به مکرون