پرسپولیس کابوس ژاوی هرناندز

Home / پرسپولیس کابوس ژاوی هرناندز

پرسپولیس کابوس ژاوی هرناندز
تیم‌های پرسپولیس و السد در حالی در لیگ قهرمانان فصل آینده دوباره در یک گروه قرار گرفتند که خاطره تلخ شکست ژاوی مقابل نماینده ایران از یادها نخواهد رفت.

پرسپولیس کابوس ژاوی هرناندز

تیم‌های پرسپولیس و السد در حالی در لیگ قهرمانان فصل آینده دوباره در یک گروه قرار گرفتند که خاطره تلخ شکست ژاوی مقابل نماینده ایران از یادها نخواهد رفت.
پرسپولیس کابوس ژاوی هرناندز