پانزدهمین اجلاس فن‌آوری رسانه

Home / پانزدهمین اجلاس فن‌آوری رسانه

پانزدهمین اجلاس فن‌آوری رسانه
پانزدهمین اجلاس فن‌آوری رسانه در سالن همایش‌های صداوسیما، صبح امروز با حضور سورنا ستاری معاون فناوری رئیس جمهور افتتاح شد.

پانزدهمین اجلاس فن‌آوری رسانه

پانزدهمین اجلاس فن‌آوری رسانه در سالن همایش‌های صداوسیما، صبح امروز با حضور سورنا ستاری معاون فناوری رئیس جمهور افتتاح شد.
پانزدهمین اجلاس فن‌آوری رسانه