وقوع برف و کولاک در ۱۱ استان کشور

Home / وقوع برف و کولاک در ۱۱ استان کشور

وقوع برف و کولاک در ۱۱ استان کشور
معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر از وقوع برف و کولاک در ۱۱ استان کشور خبر داد.

وقوع برف و کولاک در ۱۱ استان کشور

معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر از وقوع برف و کولاک در ۱۱ استان کشور خبر داد.
وقوع برف و کولاک در ۱۱ استان کشور