واگذاری سرخآبی‌ها به نفع دولت و دو باشگاه است

Home / واگذاری سرخآبی‌ها به نفع دولت و دو باشگاه است

واگذاری سرخآبی‌ها به نفع دولت و دو باشگاه است
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس عملکرد تاج و گرشاسبی را مثبت دانست و در عین حال گفت: تزریق نیروهای جوان به بدنه مدیریتی فوتبال کشور به سود فوتبال خواهد بود.

واگذاری سرخآبی‌ها به نفع دولت و دو باشگاه است

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس عملکرد تاج و گرشاسبی را مثبت دانست و در عین حال گفت: تزریق نیروهای جوان به بدنه مدیریتی فوتبال کشور به سود فوتبال خواهد بود.
واگذاری سرخآبی‌ها به نفع دولت و دو باشگاه است