همایش همکاری‌های ایران و لیتوانی برای مقابله با تحریم‌ها

Home / همایش همکاری‌های ایران و لیتوانی برای مقابله با تحریم‌ها

همایش همکاری‌های ایران و لیتوانی برای مقابله با تحریم‌ها
همایش همکاری‌های علمی، فرهنگی و گردشگری لیتوانی و جمهوری اسلامی ایران با هدف مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا برگزار شد.

همایش همکاری‌های ایران و لیتوانی برای مقابله با تحریم‌ها

همایش همکاری‌های علمی، فرهنگی و گردشگری لیتوانی و جمهوری اسلامی ایران با هدف مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا برگزار شد.
همایش همکاری‌های ایران و لیتوانی برای مقابله با تحریم‌ها