همایش بازتاب‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

Home / همایش بازتاب‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

همایش بازتاب‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود
بسیج دانشجویی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران صبح فردا همایشی با عنوان بازتاب‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌کند.

همایش بازتاب‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

بسیج دانشجویی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران صبح فردا همایشی با عنوان بازتاب‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌کند.
همایش بازتاب‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود