هشدار مکرون به جلیقه‌زردها

Home / هشدار مکرون به جلیقه‌زردها

هشدار مکرون به جلیقه‌زردها
رئیس‌جمهور فرانسه هشدار داد که ادامه نزاع خیابانی باعث تخریب چهره فرانسه در اذهان عمومی جهان خواهد شد.

هشدار مکرون به جلیقه‌زردها

رئیس‌جمهور فرانسه هشدار داد که ادامه نزاع خیابانی باعث تخریب چهره فرانسه در اذهان عمومی جهان خواهد شد.
هشدار مکرون به جلیقه‌زردها