هاتگرام و تلگرام‌طلایی مجاز هستند

Home / هاتگرام و تلگرام‌طلایی مجاز هستند

هاتگرام و تلگرام‌طلایی مجاز هستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات گفت: هاتگرام و تلگرام طلایی، مجاز هستند.

هاتگرام و تلگرام‌طلایی مجاز هستند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات گفت: هاتگرام و تلگرام طلایی، مجاز هستند.
هاتگرام و تلگرام‌طلایی مجاز هستند