نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت ایران آماده است

Home / نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت ایران آماده است

نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت ایران آماده است
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت آب‌های ایران و منافع کشور با تجهیزات بومی آماده است.

نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت ایران آماده است

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت آب‌های ایران و منافع کشور با تجهیزات بومی آماده است.
نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت ایران آماده است