نرخ شیر خام در 8 ماه گذشته بیش از 900 تومان گران شده است

Home / نرخ شیر خام در 8 ماه گذشته بیش از 900 تومان گران شده است

نرخ شیر خام در 8 ماه گذشته بیش از 900 تومان گران شده است
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: در هشت ماه گذشته نرخ هر کیلو شیر خام از کیلویی یک‌هزار و 400 تومان به کیلویی دو هزار و 300 تومان رسیده است.

نرخ شیر خام در 8 ماه گذشته بیش از 900 تومان گران شده است

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: در هشت ماه گذشته نرخ هر کیلو شیر خام از کیلویی یک‌هزار و 400 تومان به کیلویی دو هزار و 300 تومان رسیده است.
نرخ شیر خام در 8 ماه گذشته بیش از 900 تومان گران شده است