مکرون قطار سریع‌السیر آفریقایی‌ها را افتتاح می‌کند

Home / مکرون قطار سریع‌السیر آفریقایی‌ها را افتتاح می‌کند

مکرون قطار سریع‌السیر آفریقایی‌ها را افتتاح می‌کند
رئیس‌جمهور فرانسه برای راه‌اندازی نخستین قطار سریع‌السیر آفریقا به مراکش سفر می‌کند.

مکرون قطار سریع‌السیر آفریقایی‌ها را افتتاح می‌کند

رئیس‌جمهور فرانسه برای راه‌اندازی نخستین قطار سریع‌السیر آفریقا به مراکش سفر می‌کند.
مکرون قطار سریع‌السیر آفریقایی‌ها را افتتاح می‌کند