منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز شد

Home / منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز شد

منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز شد
وزیر نفت در حکمی حسن منتظر تربتی را به‌عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.

منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز شد

وزیر نفت در حکمی حسن منتظر تربتی را به‌عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.
منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز شد