مناظره بررسی رابطه 40 ساله ایران و آمریکا برگزار می‌شود

Home / مناظره بررسی رابطه 40 ساله ایران و آمریکا برگزار می‌شود

مناظره بررسی رابطه 40 ساله ایران و آمریکا برگزار می‌شود
مناظره‌ بررسی رابطه ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران و آمریکا به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید صدوقی یزد برگزار می‌شود.

مناظره بررسی رابطه 40 ساله ایران و آمریکا برگزار می‌شود

مناظره‌ بررسی رابطه ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران و آمریکا به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید صدوقی یزد برگزار می‌شود.
مناظره بررسی رابطه 40 ساله ایران و آمریکا برگزار می‌شود