مصاف تیم بسکتبال دانشگاه پیام‌نور با اوگاندا

Home / مصاف تیم بسکتبال دانشگاه پیام‌نور با اوگاندا

مصاف تیم بسکتبال دانشگاه پیام‌نور با اوگاندا
تیم بسکتبال دانشگاه پیام نور در نخستین دیدار خود در چهارمین دوره رقابت‌های لیگ جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان فردا به مصاف اوگاندا می‌رود.

مصاف تیم بسکتبال دانشگاه پیام‌نور با اوگاندا

تیم بسکتبال دانشگاه پیام نور در نخستین دیدار خود در چهارمین دوره رقابت‌های لیگ جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان فردا به مصاف اوگاندا می‌رود.
مصاف تیم بسکتبال دانشگاه پیام‌نور با اوگاندا