مصاحبه اختصاصی با رتبه 35 منطقه 2 کنکور تجربی 96

Home / مصاحبه اختصاصی با رتبه 35 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 35 منطقه 2 کنکور تجربی 96

گفت و گویی مفصل با علی دهقانی، رتبه 35 منطقه 2 کنکور تجربی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     سلام درود خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  علی دهقانی هستم از بوشهر، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 35 منطقه 2 کنکور تجربی 96

گفت و گویی مفصل با علی دهقانی، رتبه 35 منطقه 2 کنکور تجربی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     سلام درود خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  علی دهقانی هستم از بوشهر، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 35 منطقه 2 کنکور تجربی 96