مسئولان به‌جای گدایی از دشمنان، به جوانان اعتماد کنند

Home / مسئولان به‌جای گدایی از دشمنان، به جوانان اعتماد کنند

مسئولان به‌جای گدایی از دشمنان، به جوانان اعتماد کنند
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، طی بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو نوشت: باید لشکر جوانان مؤمن و انقلابی وارد میدان مطالبات آرمان‌های انقلاب شوند.

مسئولان به‌جای گدایی از دشمنان، به جوانان اعتماد کنند

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، طی بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو نوشت: باید لشکر جوانان مؤمن و انقلابی وارد میدان مطالبات آرمان‌های انقلاب شوند.
مسئولان به‌جای گدایی از دشمنان، به جوانان اعتماد کنند