مردم فرانسه ترامپ را می‌خواهند

Home / مردم فرانسه ترامپ را می‌خواهند

مردم فرانسه ترامپ را می‌خواهند
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که مردم فرانسه شعار «ما ترامپ را می‌خواهیم» سر می‌دهند.

مردم فرانسه ترامپ را می‌خواهند

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که مردم فرانسه شعار «ما ترامپ را می‌خواهیم» سر می‌دهند.
مردم فرانسه ترامپ را می‌خواهند