مراسم ترحیم والده سردار غلامرضا جلالی فرماندهی پدافند غیر عامل

Home / مراسم ترحیم والده سردار غلامرضا جلالی فرماندهی پدافند غیر عامل

مراسم ترحیم والده سردار غلامرضا جلالی فرماندهی پدافند غیر عامل
مراسم ترحیم والده سردار غلامرضا جلالی فرماندهی پدافند غیر عامل با حضور مقامات،مسئولین و فرماندهان نیروهای مسلح در مسجد النبی تهران برگزار شد.

مراسم ترحیم والده سردار غلامرضا جلالی فرماندهی پدافند غیر عامل

مراسم ترحیم والده سردار غلامرضا جلالی فرماندهی پدافند غیر عامل با حضور مقامات،مسئولین و فرماندهان نیروهای مسلح در مسجد النبی تهران برگزار شد.
مراسم ترحیم والده سردار غلامرضا جلالی فرماندهی پدافند غیر عامل