مدعیان به تساوی رسیدند/ مس کرمان گلباران کرد

Home / مدعیان به تساوی رسیدند/ مس کرمان گلباران کرد

مدعیان به تساوی رسیدند/ مس کرمان گلباران کرد
دو تیم شرکت ملی حفاری و نامی‌نو در هفته هفدهم لیگ برتر به تساوی رضایت دادند.

مدعیان به تساوی رسیدند/ مس کرمان گلباران کرد

دو تیم شرکت ملی حفاری و نامی‌نو در هفته هفدهم لیگ برتر به تساوی رضایت دادند.
مدعیان به تساوی رسیدند/ مس کرمان گلباران کرد