مدالم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم

Home / مدالم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم

مدالم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم
مرادی پس از رکوردشکنی و کسب سه مدال طلا گفت: با همه وجود جنگیدم، برای مردم کشورم تلاش کردم و مدالم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم.

مدالم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم

مرادی پس از رکوردشکنی و کسب سه مدال طلا گفت: با همه وجود جنگیدم، برای مردم کشورم تلاش کردم و مدالم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم.
مدالم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم