قیمت نفت افزایش یافت

Home / قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت افزایش یافت
قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از انتشار خبر توافق اوپک برای کاهش تولید نفت با افزایش شدیدی روبرو شد.

قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از انتشار خبر توافق اوپک برای کاهش تولید نفت با افزایش شدیدی روبرو شد.
قیمت نفت افزایش یافت