قیمت طلا و قیمت سکه امروز 6 آذر 97 / هر گرم طلا 352 هزار تومان

Home / قیمت طلا و قیمت سکه امروز 6 آذر 97 / هر گرم طلا 352 هزار تومان

قیمت طلا و قیمت سکه امروز 6 آذر 97 / هر گرم طلا 352 هزار تومان
قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران به سه میلیون و 871 هزار تومان رسید.

قیمت طلا و قیمت سکه امروز 6 آذر 97 / هر گرم طلا 352 هزار تومان

قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران به سه میلیون و 871 هزار تومان رسید.
قیمت طلا و قیمت سکه امروز 6 آذر 97 / هر گرم طلا 352 هزار تومان