قیمت جهانی طلا + نمودار

Home / قیمت جهانی طلا + نمودار

قیمت جهانی طلا + نمودار
قیمت جهانی طلا در پایان هفته به قیمت هر اونس هزار و 226 دلار و 70 سنت رسید.

قیمت جهانی طلا + نمودار

قیمت جهانی طلا در پایان هفته به قیمت هر اونس هزار و 226 دلار و 70 سنت رسید.
قیمت جهانی طلا + نمودار