قهرمانی کاظمی در تکواندو ارتش‌های جهان

Home / قهرمانی کاظمی در تکواندو ارتش‌های جهان

قهرمانی کاظمی در تکواندو ارتش‌های جهان
محمد کاظمی موفق شد با غلبه بر تمامی حریفان خود بر سکوی قهرمانی مسابقات تکواندو ارتش‌های جهان بایستد و نشان طلا را از آن خود کند.

قهرمانی کاظمی در تکواندو ارتش‌های جهان

محمد کاظمی موفق شد با غلبه بر تمامی حریفان خود بر سکوی قهرمانی مسابقات تکواندو ارتش‌های جهان بایستد و نشان طلا را از آن خود کند.
قهرمانی کاظمی در تکواندو ارتش‌های جهان