قهرمانی پرسپولیس به‌شرط غلبه بر اصفهانی‌ها

Home / قهرمانی پرسپولیس به‌شرط غلبه بر اصفهانی‌ها

قهرمانی پرسپولیس به‌شرط غلبه بر اصفهانی‌ها
تیم پرسپولیس در صورت پیروزی مقابل تیم‌های اصفهانی می‌تواند قهرمان نیم‌فصل اول لیگ برتر شود.

قهرمانی پرسپولیس به‌شرط غلبه بر اصفهانی‌ها

تیم پرسپولیس در صورت پیروزی مقابل تیم‌های اصفهانی می‌تواند قهرمان نیم‌فصل اول لیگ برتر شود.
قهرمانی پرسپولیس به‌شرط غلبه بر اصفهانی‌ها