قهرمانان مسابقات کشوری دانشگاه آزاد، اعضای تیم جام مقاومت هستند

Home / قهرمانان مسابقات کشوری دانشگاه آزاد، اعضای تیم جام مقاومت هستند

قهرمانان مسابقات کشوری دانشگاه آزاد، اعضای تیم جام مقاومت هستند
مدیر کل تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری مسابقات کشوری، استعدادیابی است از استفاده این استعدادها در رقابت‌های جام مقاومت خبرداد‌.

قهرمانان مسابقات کشوری دانشگاه آزاد، اعضای تیم جام مقاومت هستند

مدیر کل تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری مسابقات کشوری، استعدادیابی است از استفاده این استعدادها در رقابت‌های جام مقاومت خبرداد‌.
قهرمانان مسابقات کشوری دانشگاه آزاد، اعضای تیم جام مقاومت هستند