قطع رابطه شرکت لابی‌گر آلمانی با عربستان

Home / قطع رابطه شرکت لابی‌گر آلمانی با عربستان

قطع رابطه شرکت لابی‌گر آلمانی با عربستان
شرکت روابط عمومی آلمانی در واکنش به قتل خاشقجی رابطه‌اش با عربستان سعودی را قطع کرد.

قطع رابطه شرکت لابی‌گر آلمانی با عربستان

شرکت روابط عمومی آلمانی در واکنش به قتل خاشقجی رابطه‌اش با عربستان سعودی را قطع کرد.
قطع رابطه شرکت لابی‌گر آلمانی با عربستان