قضاوت تیم داوری ایران در فینال سوزوکی کاپ آسیا

Home / قضاوت تیم داوری ایران در فینال سوزوکی کاپ آسیا

قضاوت تیم داوری ایران در فینال سوزوکی کاپ آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری دعوت کرد تا دیدار فینال سوزوکی کاپ آسیا ۲۰۱۸ را قضاوت کنند.

قضاوت تیم داوری ایران در فینال سوزوکی کاپ آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا از علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری دعوت کرد تا دیدار فینال سوزوکی کاپ آسیا ۲۰۱۸ را قضاوت کنند.
قضاوت تیم داوری ایران در فینال سوزوکی کاپ آسیا