قدردانی دیبالا از نابغه 10 ساله دهدشتی

Home / قدردانی دیبالا از نابغه 10 ساله دهدشتی

قدردانی دیبالا از نابغه 10 ساله دهدشتی
ستاره یوونتوس قرار است در مراسمی پیراهن خود را به نابغه 10 ساله ایرانی تقدیم کند.

قدردانی دیبالا از نابغه 10 ساله دهدشتی

ستاره یوونتوس قرار است در مراسمی پیراهن خود را به نابغه 10 ساله ایرانی تقدیم کند.
قدردانی دیبالا از نابغه 10 ساله دهدشتی