فواید مصرف خیار

Home / فواید مصرف خیار

فواید مصرف خیار
وجود املاحی مانند گوگرد، منگنز، کلسیم و سلولز در خیار موجب درمان بسیاری از مشکلات بدن از جمله کم‌خوابی می‌شود.

فواید مصرف خیار

وجود املاحی مانند گوگرد، منگنز، کلسیم و سلولز در خیار موجب درمان بسیاری از مشکلات بدن از جمله کم‌خوابی می‌شود.
فواید مصرف خیار