فنر کنترل نرخ ارز پس از ۶ سال رها شد

Home / فنر کنترل نرخ ارز پس از ۶ سال رها شد

فنر کنترل نرخ ارز پس از ۶ سال رها شد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است اگر هرسال نرخ دلار منطقی افزایش می‌یافت، این‌گونه نرخ ارز مانند فنر جهش پیدا نمی‌کرد.

فنر کنترل نرخ ارز پس از ۶ سال رها شد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است اگر هرسال نرخ دلار منطقی افزایش می‌یافت، این‌گونه نرخ ارز مانند فنر جهش پیدا نمی‌کرد.
فنر کنترل نرخ ارز پس از ۶ سال رها شد