فشار آمریکا به آژانس انرژی اتمی برای بازرسی‌های خاص از ایران

Home / فشار آمریکا به آژانس انرژی اتمی برای بازرسی‌های خاص از ایران

فشار آمریکا به آژانس انرژی اتمی برای بازرسی‌های خاص از ایران
یک رسانه صهیونیستی از وعده واشنگتن به تل‌آویو برای افزایش فشارها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازرسی از نقاط مد نظر موساد در ایران خبر داد.

فشار آمریکا به آژانس انرژی اتمی برای بازرسی‌های خاص از ایران

یک رسانه صهیونیستی از وعده واشنگتن به تل‌آویو برای افزایش فشارها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازرسی از نقاط مد نظر موساد در ایران خبر داد.
فشار آمریکا به آژانس انرژی اتمی برای بازرسی‌های خاص از ایران