فسخ قرارداد فراهانی با نفت مسجدسلیمان

Home / فسخ قرارداد فراهانی با نفت مسجدسلیمان

فسخ قرارداد فراهانی با نفت مسجدسلیمان
میلاد فراهانی دروازه‌بان نفت مسجدسلیمان قراردادش با این باشگاه را فسخ کرد.

فسخ قرارداد فراهانی با نفت مسجدسلیمان

میلاد فراهانی دروازه‌بان نفت مسجدسلیمان قراردادش با این باشگاه را فسخ کرد.
فسخ قرارداد فراهانی با نفت مسجدسلیمان