فتح کویر مرنجاب توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت

Home / فتح کویر مرنجاب توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت

فتح کویر مرنجاب توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت
گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت به کویر مرنجاب کاشان رفتند.

فتح کویر مرنجاب توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت

گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت به کویر مرنجاب کاشان رفتند.
فتح کویر مرنجاب توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت