عنایت امام زمان (عج) به باربر بیغوله‌نشین

Home / عنایت امام زمان (عج) به باربر بیغوله‌نشین

عنایت امام زمان (عج) به باربر بیغوله‌نشین
حجت‌الاسلام پناهیان با بیان حکایتی کوتاه، عنایت حضرت ولیعصر (عج) به یکی از دوستداران خویش را شرح می‌دهد.

عنایت امام زمان (عج) به باربر بیغوله‌نشین

حجت‌الاسلام پناهیان با بیان حکایتی کوتاه، عنایت حضرت ولیعصر (عج) به یکی از دوستداران خویش را شرح می‌دهد.
عنایت امام زمان (عج) به باربر بیغوله‌نشین