عملکرد موفق آزمون در تیم روبین کازان

Home / عملکرد موفق آزمون در تیم روبین کازان

عملکرد موفق آزمون در تیم روبین کازان
سردار آزمون در هفته پانزدهم لیگ برتر روسیه عملکرد خوبی در تیم روبین کازان داشت.

عملکرد موفق آزمون در تیم روبین کازان

سردار آزمون در هفته پانزدهم لیگ برتر روسیه عملکرد خوبی در تیم روبین کازان داشت.
عملکرد موفق آزمون در تیم روبین کازان