عملکرد سازمان ثبت در حوزه حقوق مالکیت در بوته نقد دانشجویان

Home / عملکرد سازمان ثبت در حوزه حقوق مالکیت در بوته نقد دانشجویان

عملکرد سازمان ثبت در حوزه حقوق مالکیت در بوته نقد دانشجویان
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک خواستار حضور وی در این دانشگاه و ارائه توضیح در حوزه حقوق مالکیت شد.

عملکرد سازمان ثبت در حوزه حقوق مالکیت در بوته نقد دانشجویان

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک خواستار حضور وی در این دانشگاه و ارائه توضیح در حوزه حقوق مالکیت شد.
عملکرد سازمان ثبت در حوزه حقوق مالکیت در بوته نقد دانشجویان