علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن شد

Home / علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن شد

علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن شد
علیرضا منصوریان سرمربی سابق استقلال به عنوان سرمربی جدید ذوب‌آهن انتخاب شد.

علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن شد

علیرضا منصوریان سرمربی سابق استقلال به عنوان سرمربی جدید ذوب‌آهن انتخاب شد.
علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن شد