عسگری نخستین مدال طلای ایران را به دست آورد

Home / عسگری نخستین مدال طلای ایران را به دست آورد

عسگری نخستین مدال طلای ایران را به دست آورد
بهمن عسگری در رقابت‌های قهرمانی کاراته جهان در اسپانیا موفق به کسب مدال طلا شد.

عسگری نخستین مدال طلای ایران را به دست آورد

بهمن عسگری در رقابت‌های قهرمانی کاراته جهان در اسپانیا موفق به کسب مدال طلا شد.
عسگری نخستین مدال طلای ایران را به دست آورد