عدم تأمین سخت‌افزار کافی برای پیام‌رسان‌های داخلی

Home / عدم تأمین سخت‌افزار کافی برای پیام‌رسان‌های داخلی

عدم تأمین سخت‌افزار کافی برای پیام‌رسان‌های داخلی
مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی از عدم‌ حمایت کافی در حوزه سخت‌افزار و عدم اجرای کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از آنان گلایه کردند.

عدم تأمین سخت‌افزار کافی برای پیام‌رسان‌های داخلی

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی از عدم‌ حمایت کافی در حوزه سخت‌افزار و عدم اجرای کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از آنان گلایه کردند.
عدم تأمین سخت‌افزار کافی برای پیام‌رسان‌های داخلی