عامل اصلی ابتلای بانوان به اختلال‌های روانی

Home / عامل اصلی ابتلای بانوان به اختلال‌های روانی

عامل اصلی ابتلای بانوان به اختلال‌های روانی
حضور بیش از حد در شبکه‌های اجتماعی افزون بر تلف شدن وقت می‌تواند اثری منفی بر سلامت روان بانوان داشته باشد.

عامل اصلی ابتلای بانوان به اختلال‌های روانی

حضور بیش از حد در شبکه‌های اجتماعی افزون بر تلف شدن وقت می‌تواند اثری منفی بر سلامت روان بانوان داشته باشد.
عامل اصلی ابتلای بانوان به اختلال‌های روانی