ظریف امروز عازم ایتالیا می‌شود

Home / ظریف امروز عازم ایتالیا می‌شود

ظریف امروز عازم ایتالیا می‌شود
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان امروز برای شرکت در کنفرانس سالانه گفتگوهای مدیترانه‌ای عازم ایتالیا می‌شود.

ظریف امروز عازم ایتالیا می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان امروز برای شرکت در کنفرانس سالانه گفتگوهای مدیترانه‌ای عازم ایتالیا می‌شود.
ظریف امروز عازم ایتالیا می‌شود