ضعیف‌ترین تیم‌های تاریخ جام ملت‌‌ها؛ از یمن تا کره‌شمالی

Home / ضعیف‌ترین تیم‌های تاریخ جام ملت‌‌ها؛ از یمن تا کره‌شمالی

ضعیف‌ترین تیم‌های تاریخ جام ملت‌‌ها؛ از یمن تا کره‌شمالی
تیم کره‌شمالی با خوردن 10 گل در جام ملت‌ها، به ضعیف‌ترین تیم جام تا امروز تبدیل شد.

ضعیف‌ترین تیم‌های تاریخ جام ملت‌‌ها؛ از یمن تا کره‌شمالی

تیم کره‌شمالی با خوردن 10 گل در جام ملت‌ها، به ضعیف‌ترین تیم جام تا امروز تبدیل شد.
ضعیف‌ترین تیم‌های تاریخ جام ملت‌‌ها؛ از یمن تا کره‌شمالی