ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلف

Home / ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلف

ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلف
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بر ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلفی که خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، تاکید کرد.

ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلف

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بر ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلفی که خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، تاکید کرد.
ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *