ضرغامی: انرژی هسته‌ای حفظ نشد، چرخ زندگی مردم هم نچرخید

Home / ضرغامی: انرژی هسته‌ای حفظ نشد، چرخ زندگی مردم هم نچرخید

ضرغامی: انرژی هسته‌ای حفظ نشد، چرخ زندگی مردم هم نچرخید
عضو شورای انقلاب فرهنگی با بیان اینکه انرژی هسته‌ای که حق مسلم بود حفظ نشد، گفت: چرخه زندگی مردم نیز در این دولت نچرخید.

ضرغامی: انرژی هسته‌ای حفظ نشد، چرخ زندگی مردم هم نچرخید

عضو شورای انقلاب فرهنگی با بیان اینکه انرژی هسته‌ای که حق مسلم بود حفظ نشد، گفت: چرخه زندگی مردم نیز در این دولت نچرخید.
ضرغامی: انرژی هسته‌ای حفظ نشد، چرخ زندگی مردم هم نچرخید