صعود تکواندوکاران ایرانی به نیمه‌نهایی قهرمانی تیمی جهان

Home / صعود تکواندوکاران ایرانی به نیمه‌نهایی قهرمانی تیمی جهان

صعود تکواندوکاران ایرانی به نیمه‌نهایی قهرمانی تیمی جهان
تکواندوکاران کشورمان در مبارزه پایانی مرحله مقدماتی با حریف ازبک مبارزه کردند که با برتری برابر این تیم سومین پیروزی دست یافتند و راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند.

صعود تکواندوکاران ایرانی به نیمه‌نهایی قهرمانی تیمی جهان

تکواندوکاران کشورمان در مبارزه پایانی مرحله مقدماتی با حریف ازبک مبارزه کردند که با برتری برابر این تیم سومین پیروزی دست یافتند و راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند.
صعود تکواندوکاران ایرانی به نیمه‌نهایی قهرمانی تیمی جهان