شورا در خصوص شهردار شدن هاشمی اجماع نداشت

Home / شورا در خصوص شهردار شدن هاشمی اجماع نداشت

شورا در خصوص شهردار شدن هاشمی اجماع نداشت
یک عضو شورای شهر تهران گفت: نبود نام محسن هاشمی رفسنجانی در لیست پنج‌نفره کاندیداهای شهرداری تهران، حاکی از عدم اجماع اعضا برای انتخاب وی به‌عنوان شهردار بود.

شورا در خصوص شهردار شدن هاشمی اجماع نداشت

یک عضو شورای شهر تهران گفت: نبود نام محسن هاشمی رفسنجانی در لیست پنج‌نفره کاندیداهای شهرداری تهران، حاکی از عدم اجماع اعضا برای انتخاب وی به‌عنوان شهردار بود.
شورا در خصوص شهردار شدن هاشمی اجماع نداشت